วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

1. คาดหวังให้เข้าใจในการเรียน ในชั่วโมงเรียน ไม่งงตอนกลับมาทำการบ้าน

2. คาดหวังให้มีรายงานน้อยๆ เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้นไม่กังวลต่องานที่ได้รับมอบหมายเรียนอย่างสบายใจ

3. คาดหวังให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานเฮฮา ไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย จะได้ไม่เกิดการกระโดด...^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น