วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 29 มิถุนายน

มีการสอนการทำโปรแกรม Mindmanager

และการ โหลดโปรแกรม FreeMind

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2552

เวลา 10.00-12.00 น. เรียนการสร้างบล็อค

การสมัครบล็อค การส่ง ชื่อบล็อคทางe-mail

ความคาดหวังรายวิชา

1. คาดหวังให้เข้าใจในการเรียน ในชั่วโมงเรียน ไม่งงตอนกลับมาทำการบ้าน

2. คาดหวังให้มีรายงานน้อยๆ เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้นไม่กังวลต่องานที่ได้รับมอบหมายเรียนอย่างสบายใจ

3. คาดหวังให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานเฮฮา ไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย จะได้ไม่เกิดการกระโดด...^^

ประวัติส่วนตัว

น.ส. สโรทัย นันทวงษ์

ชื่อเล่น อ้อย

เกิดวันที่ 27 กค 2533

จาก ระยองค่ะ

คณะ ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ