วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 29 มิถุนายน

มีการสอนการทำโปรแกรม Mindmanager

และการ โหลดโปรแกรม FreeMind

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552